Raad van Advies

De Raad van Advies 2023 – 2024:

Als raad van Advies vormen wij een adviserend – en toezicht houdend orgaan. De functie van de Raad is om ervoor te zorgen dat het beleid en de doelstellingen van de vereniging nagestreefd worden. Ook wordt er toezicht gehouden op de continuïteit en stabiliteit van de vereniging door middel van een lange termijnvisie.

De Raad van Advies is samengesteld uit oud-bestuursleden van Villa ’96. Meerdere malen per jaar heeft de Raad formele en informele ontmoetingen met het bestuur. Hierdoor zorgen wij er voor dat ook dit jaar het beste uit Villa ’96 gehaald wordt.

Heb jij tips, ideeën of opmerkingen omtrent Villa ’96?
Wij horen dit graag! Stuur een mail naar: rvavilla96@gmail.comNiels Neef 

Stan Akker

Gijs Tervooren

Jetty Mars

Thijs Boersma

François Atsma