Kascommissie

Kascommissie 2020-2021:

De Kascommissie controleert de penningmeester van het huidige bestuur op zijn administratie/jaarboek.


Ilse Albers

Hedzer van Veen

Emily Albers