Kascommissie

Kascommissie 2021-2022:

De Kascommissie controleert de penningmeester van het huidige bestuur op zijn administratie/jaarboek.


Hedzer van Veen

Jasper Bok

Niels Neef